2014-05-28

Transmobil jobbar hårt!

Under en dag jobbade 2 personer 11 timmar med transmobil.

Stenen 30*30 plattor lades två i bredd som en lång gångväg.

84 pall, 1210 meter ca 730 kvm lyckades Stenteknik från Karlstad åstadkomma på en dag!

TM på väg ST