VTK stenkärra

Format Anv.område Vikt
550 - 1 050 mm lyfter upp till 400 kg 68 kg
VTK stenkärra

För att effektivt köra fram sten till rätt plats.