Vagn med VZ

Format Anv.område Vikt
400 - 800 mm lyfter 125 kg 37
Vagn med VZ

En person kan själv hämta och lägga sten
um-eco_1