TAK Teleskop

Format Anv.område Vikt
1 200 - 7 500 mm 190 kg
TAK Teleskop

Teleskopisk aluminiumprofiler
Höj-och sänkbara rullar enheter på vardera sidan
Modell TAK 750, kan varje arbetsbredd mellan 1,200 mm upp till 7,500 mm täckas.

TAK katalog