SVZ ringlyft

Format Anv.område Vikt
625 - 1 500 mm bärkraft 2 500 kg 102 kg
SVZ ringlyft