SVZ-Eco

Format Anv.område Vikt
diamerter 800+ 1000 mm klarar 1700 kg 55
SVZ-Eco

för brunnar i diameter 80o + 1000 växar med öppning och stägning.