SRG Ringlyft

Format Anv.område Vikt
40 - 120 mm lyfter up till 1 500 kg 28 kg
60 - 180 mm lyfter upp till 3 000 kg 40 kg
SRG Ringlyft

SRG ringlyft finns i flera olika varianter.

Film när ringlyft används

105