SAH Stenupptagare

Format Anv.område Vikt
90 - 400 mm Stenupptagare 4,9 kg
SAH Stenupptagare

Snabbt, bekvämt, energibesparing och effektiva lyft av stenar från kompakta ytor

Broschyr