Ringlyft RK

Format Anv.område Vikt
800 -1 500 mm (2 klor) 2 000kg 150
1 500 - 2500 mm (3 klor) 3 000 kg 320
2 000 - 3 000 mm (3 klor) 3 000 kg 350
Ringlyft RK

Mekanisk drift lämplig för brunnsringar. Djupa klor och gummistöd.

Helautomatisk växling från ”full” till ”tom”.

Finns i olika former. 2 eller 3 gripare.

Olika dimensioner 800-1 500, 1 500-2 500 eller

2 000-3 000 mm klarar olika vikter 2 – 3 000 kg