Ring och rör lyft

Format Anv.område Vikt
FSZ-M 180-580 mm klarar 250 kg 16
FSZ 180-580 mm klarar 150 kg 8
Ring och rör lyft

Förstabilden på FSZ-M

Andra bilden på FSM