RG Rörgrip

Format Anv.område Vikt
720 - 1 280 mm Bärkraft 4 000 kg 370
200 - 800 mm Bärkraft 1 500 kg 92
80 - 400 mm Bärkraft 400 kg 45
RG Rörgrip

Probst rörlyft, klarar lyfta rör i flera olika dimensioner. Genom en enkelt fjäderbult ändrar du öppningsbredden till det som passar röret.

200-800 mm utvändig diameter upp till 1 500 kg

Med kran öga för att fästa kranens krok.

Med automatisk frigöringsmekanism vilket innebär att inga ytterligare driftspersonal behövs.

Film på RG20-80


rg_8-40