Räls för Easy plan

Format Anv.område Vikt
AZL EP 25 meter 2x1,5 m 4x2,5 m 4x3 m 41 kg
Räls för Easy plan

Genom integrerad plug-in anslutningar är det mycket lätt att bygga ihop dessa lätta planing skenor tillsammans.