QJ Quickjet 600e

Format Anv.område Vikt
590 x 590 mm Lyfter 320 kg 54 kg
785 x 785 mm Lyfter 600 kg 63 kg
finns många fler alt.
QJ Quickjet 600e

För en effektiv och säker hantering av även mycket porösa laster upp till 600 kg.

Klarar porös platta golvbeläggningar samt utsatta sammanlagda betongytor snabbt och säkert.

QJ Katalog broschyr