MJ Micro Jumbo

Format Anv.område Vikt
225 x 225 mm 75 kg 5kg
440 x 250 mm 150 kg 10 kg
MJ Micro Jumbo

230 volt lyfter upp till 150kg plattor 75 eller 150kg
För 150 kg handtaget finns en ögla som kan användas vid kranlyft.

Katalog broschyr