Kran ställning

Format Anv.område Vikt
2 meter lång Höjd 1,6 - 2,8 meter klarar 500kg 58kg
Kran ställning

Lätt aluminiumställning

Broschyr ställning 525