KKV lyft för kabelkanaler

Format Anv.område Vikt
185 - 600 mm Lyftkraft 500kg 50kg
KKV lyft för kabelkanaler

KKV 20/50 Griper från insidan lämlig för små utrymmen

Finns olika modeller som klarar 185mm till 600 mm
Lyft kraft 500kg

Broschyr KKV

kkv