Gummislägga GH

Format Anv.område Vikt
800 mm 2,2
400 mm 1,8
Gummislägga GH

Slägga som 800mm lång vikt 2,2 kg eller den mindre 400mm lång och 1,8kg