Gravstenslyft Vev

Format Anv.område Vikt
60 - 170 mm lyfter 500 kg 12
70 - 260 mm lyfter 1 000 kg 20
Gravstenslyft Vev

Lyfter gravsten och kantsten, griper genom en vev som spänner eller släpper stenen