Gravstenslyft EXG

Format Anv.område Vikt
0-300 mm 550 kg 12 kg
0-400 mm 600 kg 15 kg
Gravstenslyft EXG

Enkel lyft för gravstenar

0-400 mm har en stoppkloss i mitten som är justerbar.

med en enkel krok för att släppa och två handtag för manuella lyft.