EP-uni Easy Plan

Format Anv.område Vikt
900 - 2 300 mm 15 kg
2 300 - 3 000 mm 15 kg
EP-uni Easy Plan

EP-uni är en optimalt hand-verktyg för ekonomisk utveckling av mindre och medelstora anläggningar. Med den här enheten du gör det snabbare, enklare och bättre.
Kontinuerligt justerbar teleskopiska element.
Med endast ett system du kan golvmassa olika arbetsbredder enkelt och exakt. EP-uni är justerbar till önskad arbetsbredd mellan 900 och 2,300 mm respektive mellan 2,300 och 3,000 mm. De grundläggande element med två teleskopiska aluminiumprofiler kan förstoras med 700 mm max.
Ställ 90/230 för 900 arbetsbredd upp till 2,300 mm
Ställ 230/300 för att arbetsbredd 2,300 till 3,000 mm

easy plan katalog