Stenklipp

Format Anv.område Vikt
Bredd 330 mm Höjd 10 - 120 mm 41 kg
Bredd 430 mm Höjd 10 - 120 mm 57 kg
Bredd 430 mm Höjd 10 - 300 mm 66 kg
Bredd 650 mm Höjd 10 - 120 mm / 10 - 400 mm 88 kg / 98kg
Stenklipp

Film om hur enkelt det är att kapa stenar 

Stenklipp 430 mm

Stenklipp 430 mm

Klipper betongsten med klippskär
Klipper betongsten med klippskär